nacht-van-de-industriecultuur-ifikzDe Nacht van de Industriecultuur, onderdeel van het Festival Industriecultuur op 22 oktober in de ProjectFabriek op het Hembrugterrein, staat geheel in het teken van transitie,
duurzaamheid en beweging.

Binnen het programma van de Nacht staat een discussie – talkshow centraal met sprekers uit verschillende sectoren die te maken hebben met transitie.   <ga direct naar het Zaantheater voor een ticket>

Denk aan stadsontwikkeling en het vormgeven van metropoolregio’s, productinnovaties, duurzaamheid en de snelle technologische ontwikkelingen. Op alle terreinen zien en ervaren we verandering, het is een boeiende vraag hoe we ons daar als individu, maar ook als organisatie, bedrijf, gemeenschap en (lokale) overheid  toe verhouden. Met name de vraag hoe wij ons moeten verhouden tot  economie, politiek, maatschappelijk, maar zeker ook technologisch. Afgeleid daarvan is de vraag hoe wij om kunnen gaan met gebieden in herontwikkeling zoals industriële gebieden in metropoolregio’s. Maar ook hoe middelgrote gebieden en steden zich sociaal en economisch kunnen verhouden tot de steeds snellere ontwikkelingen die een inhoudelijk scherpe visie en samenwerking vereisen. Een vraag daarbij is hoe die transitie kan aansluiten bij een identiteit van het gebied en haar bewoners. Blijft die onverminderd sterk en ongewijzigd of komen daar nieuwe elementen bij of voor in de plaats. Andere vraag is hoe we omgaan met energietransitie en welke invloed dat heeft op het klimaat. Interessante vragen die goed aansluiten bij de verschillende sprekers en hun projecten.

Tijdens de Nacht duiken we dieper in de snelle ontwikkelingen die sociaal, maatschappelijk en economisch ook een enorme impact hebben in de Zaanstreek. Binnen de Zaanstreek ligt de uitdaging om een sterke en eeuwenoude identiteit enerzijds herkenbaar te houden en anderzijds te implementeren binnen de ontwikkelingen die nagenoeg onomkeerbaar zijn. Belangrijk daarin is dat partijen zich verbinden en samenwerken. Bestaande en nieuwe industrieën en bedrijven zich kunnen koppelen aan technologische innovatie en duurzame productontwikkelingen. Bewoners, werknemers, organisaties en instellingen willen samenwerken om inhoud te geven aan een krachtige vernieuwde identiteit en een prachtige toekomst. De krachten bundelen geeft kansen om een nieuwe functionaliteit en identiteit te creëren die economisch, sociaal en maatschappelijk oude en nieuwe waarden verenigd.

Vanuit een groot perspectief zullen we de avond eindigen met een blik op Zaanse ontwikkelingen. Ga naar de kaartverkoop

De Nacht van de Industrie cultuur maakt onderdeel uit van IFIKZ en is een jaarlijks terugkerend festival rondom een actueel en uitdagend thema. Het speelt zich af op het Hembrugterrein, een voormalig industrieterrein, gelegen aan de oevers van de Zaan tussen Amsterdam en Zaandam.

naar de programmering >

Keynote Speaker: Ewoud Vreugdenhil

ewoud-vreugdenhilals aanhanger van de flower-power-nanotechnologie geloof ik dat het mogelijkheden biedt om de wereld ietsje gezonder te maken”  Ewoud Vreugdenhil, werkzaam bij ASML als senior process integration engineer in de chips industrie. ASML is wereldleider op het gebied van de technologische ontwikkelingen in de chips industrie. Ewoud verkent dagelijks de grenzen van het nog kleiner maken in de nanotechnologie. De westerse en zeker de oosterse cultuur is de laatste drie decennia sterk beïnvloed en veranderd door de voortschrijdende miniaturisatie. Vooral de communicatie alsmede de manier waarop we met elkaar omgaan is en zal snel veranderen. Het tempo waarin dit plaatsvindt is ongekend in de evolutie van de mens, die al honderd duizenden jaren aan de gang is. Vraag is, voor welke nieuwe toepassingen kan de (toekomstige) nanotechnologie gebruikt respectievelijk misbruikt worden en hoe kunnen we ons daarin ook focussen op duurzaamheid?

Sprekers op 22 oktober zijn:

dekker“politiek verandert de werkelijkheid, de kunsten de perceptie ervan”  Andre Dekker, in 1998 richtte hij kunstenaarsgroep Observatorium op. Hij is co-auteur en redacteur van meerdere boeken over kunst in de openbare ruimte. Observatorium streeft ernaar om middels publieke kunstwerken nieuwe betekenissen en nieuw gebruik te verlenen aan oorden in transformatie; dat kunnen pleinen, parken, industrieterreinen of stadswildernissen zijn. Door het publiek te betrekken bij bouw, gebruik of beheer stimuleert Observatorium toeëigening van beeld en omgeving. Andre is regelmatig te gast bij universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland, waar hij in workshops met studenten de filosofie en werkmethoden van Observatorium beproefd.  Naast de veelal grootschalige beelden in relatie tot gebiedsontwikkeling werkt Observatorium aan analyses en toekomstperspectieven in opdracht van overheden.

maarten-gresnigt-300x280“Innoveren met impact!” Maarten Gresnigt, Eigenaar Simpel Concept. “Gedreven door nieuwsgierigheid en de intrinsieke wil om iets bij te dragen ontgin ik graag verscholen, onontdekte of weggestopte potentie. Bij organisaties die hun waarden ‘vergeten’ zijn of met start-ups om iets wat ik van belang acht in beweging te zetten. We leven in een complexe en daarmee super rijke en potentiële samenleving waar oude conventies, instituten en systemen verdwijnen en andere in plaats moeten komen. Intrigerend om hiermee aan de slag te mogen en juist de verbinding op heel veel niveaus te vinden.” Maarten is initiator van de Huygens Academie, denktank die visies ontwikkeld en beweging creëert vanuit het heden tot 2050. Gebaseerd op samenwerking, delen en daadkracht, in het bijzonder gericht op de metropool-regio’s. Binnen de Huygens academie is hij ook de initiator van de Cultural Business Case die als doel heeft bedrijven, instellingen en bewoners samen te brengen en te inspireren om de kracht, waarden en verbindingen van een regio te versterken en zichtbaar te maken.

Motto: ”Transformatie is als een gerichte deeltjes versneller. Als we het met zijn allen zo gemaakt hebben als het nu is dan kunnen we het ook weer omvormen toch? De vraag is waar de samenhang zich bevind?”

erik_klarenbeek_designeroftheunusual“Natuur en technologie met elkaar samen laten werken, daarin zit volgens mij de toekomst”. Eric Klarenbeek, in 2003 afgestudeerd aan de Design Academie in Eindhoven waar aan hem de “willie wortel prijs” werd uitgereikt, een prijs voor innovatief design. In 2004 is Studio Eric Klarenbeek ‘Designer of the Unusual’ in het leven geroepen, gevestigd in Zaandam. Eric geeft Masterclasses aan de academie in Eindhoven en Enschede en heeft in 2007 het ArTechLab opgezet, een researchlab voor  innovatieve materialen en technologie. Nationaal en internationaal staat zijn werk volop in de belangstelling. Met zijn team is hij wereldwijd de eerste die 3d-print met levend mycelium, de schimmeldraden van de paddenstoel. In het project print and grow gebruikt hij deze schimmels als levende lijm om organische afvalstoffen te verlijmen met als doel om niet-duurzame materialen zoals kunststoffen te vervangen. Op 9 oktober 2015 ontving Eric de Strawberry Earth Academy Grant voor zijn visie op 3d-printen. Het wordt wel gezien als de derde industriële revolutie, maar wat veel mensen niet weten, is dat het vaak gebeurt met onvergankelijke op olie gebaseerde grondstoffen. Deze brengen vervuiling met zich mee, plus de fijnstof die bij het printen vrijkomt, zorgt voor grote gezondheidsrisico’s. Studio Eric Klarenbeek doet daarom onderzoek naar nieuwe lokale grondstoffen, waarbij de afgedankte producten compatibel zijn met ons en de natuur, en er tijdens het gehele productieproces geen co2 wordt uitgestoten, maar zelfs wordt opgenomen.
karel-feenstra-nacht-van-de-industrie‘het is een misvatting dat transitie een korte periode tussen lange constanten is ‘. Karel Feenstra, Jurist,  inmiddels zes jaar werkzaam in de veranderende cultuurwereld, eerst als bestuursadviseur van de cultuurwethouder in Den Haag, daarna bij het Residentie Orkest. Een beschouwende denker die graag de handen uit de mouwen steekt en concrete doelen nastreeft. Spindokter en creatief partner achter de schermen. Oude industriegebieden in de metropool regio’s zijn een broedplaats van innovatie en nieuw ondernemerschap die sociaal, economisch en maatschappelijk een belangrijke en nieuwe meerwaarde geven aan een gebied. Karel beweegt zich als herkenner en ontdekker binnen het culture, politieke en maatschappelijke landschap. “We zitten in een transitie periode waarin de bakens van maatschappelijke verhoudingen en de positie van de kunst worden verzet. De transitie van het industriële naar het postindustriële tijdperk heeft veel betekend: een deel van het industrieel erfgoed heeft nu een culturele bestemming.
leonie-van-den-beuken-nacht-van-de-industriecultuurLeonie van den Beuken, Director of Spatial Planning & Environmental Issues, Port of Amsterdam.  Innovatie is een speerpunt in de Amsterdamse haven. Havenbedrijf Amsterdam zet sterk in op vernieuwing van de operationele processen en het aantrekken van innovatieve bedrijven, partners en activiteiten. Deze brengen vernieuwing in producten en diensten, maar zeker ook in bedrijfs- en productieprocessen. Drijfveren daarbij zijn  duurzaamheid, kostenbesparing en synergie.