Over IFIKZ

Missie

IFIKZ is sinds 2015 hét festival rond industriecultuur in de Zaanstreek. IFIKZ toont deze industriecultuur als inspiratiebron voor Zaanstad. Overtuigd van de kracht van de Zaanstreek heeft IFIKZ de opdracht de verbinding tussen de industriecultuur en het leven van haar inwoners te activeren. Dat doen we met het IFIKZ festival.

IFIKZ 2023 vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 22 oktober. De evenementen tijdens het festival komen tot stand in samenwerking met industriële ondernemers, erfgoedkenners, culturele instellingen en kunstenaars en theatermakers uit Zaanstad. Het programma van IFIKZ stuurt mensen op expeditie in de Zaanstreek, vertelt haar verhalen en brengt mensen samen.

“De Zaanstreek moet je leren kennen, leren voelen, leren ruiken en als je dat proces bent doorgegaan ga je van de Zaanstreek houden. Dat willen we graag bereiken met ons festival, dat het publiek de historie, het nu en de toekomst van de Zaan kan beleven. “

– Ferdinand Vreugdenhil, voorzitter Stichting Zaanse Industriecultuur –

 

Visie

Uniek aan de Zaanstreek is de onnavolgbare wijze waarop industrie en stad door de eeuwen heen met elkaar zijn vervlochten. Nergens in Nederland zijn samenleving en industrie zo met elkaar verweven als in de Zaanstreek, het oudste industriegebied van Europa. IFIKZ gelooft dat deze industriecultuur de kern van de identiteit van de Zaanstreek raakt. Een gevoel van trots.

 

Bestuur

Stichting Zaanse Industriecultuur (SZIC) is de organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en realisatie van IFIKZ. Stichting Zaanse Industriecultuur wil met het festival een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over de Zaanstreek door de verbinding te leggen tussen industrie en samenleving. Het (onbezoldigde) bestuur van de stichting bewaken de doelstellingen en kwaliteit van de programmering.
Het bestuur bestaat uit:

Ferdinand Vreugdenhil – voorzitter
Rob Sluiter – secretaris
Jan Scholten – penningmeester
Kay Hasselbaink – algemeen lid
Martine Verstraete – algemeen lid

 

Team

Christine Ravenhorst – Festivalleider IFIKZ
Hanneke de Graaf – Website & Vormgeving

In het projectteam van IFIKZ 2023 wordt er nauw samengewerkt door Zaanse freelancers en met verschillende culturele instellingen van Zaanstad.

contact: info@ifikz.nl

Jaarverslag

Bekijk hier het beleid en het meest recente jaarverslag van Stichting Zaanse Industriecultuur.3